مطالب مربوط به : کارشناسی تصادف

نحوه تشخیص مقصر در تصادفات رانندگی

تصادف در میدان توضیحات : وسیله نقلیه شماره ۱ وارد میدان می‌شود که با وسیله نقلیه شماره ۲ که در حال گردش به دور میدان بوده برخورد می‌کند . علت : بی احتیاطی از جانب وسیله نقلیه شماره ۱ به […]

مشاهده