پرداخت نصف خلافی

اگر مبلغ جریمه های تان زیاد شده است و توان پرداخت یکجای آن را ندارید در مطلب پایین روشهای پرداخت قسطی خلافی را توضیح داده ایم.در استعلام خلافی فرمون شما می توانید خلافی خود را موردی پرداخت کنید و یا در صورتیکه خودرو شما توقیف است با قسط بندی خلافی آن را از پارکینگ خارج کنید.

پرداخت قسطی خلافی

برخی از افراد به دلیل مشکلات اقتصادی امکان پرداخت یکجای تخلفات معوقه راهنمایی و رانندگی را ندارند و لذا به دنبال روش تقسیط جریمه های معوقه رانندگی هستند. اگرچه امکان […]

مشاهده