مطالب مربوط به : پاره شدن تسمه تایم

چطور تسمه تایم پراید را عوض کنیم؟

تسمه تایم پراید مانند همه تسمه‌تایمینگ‌ها، وظیفه هماهنگ کردن حرکت میل‌لنگ با میل‌سوپاپ را دارد وظیفه میل‌سوپاپ نیز باز و بسته کردن سوپاپ‌ها در زمان مناسب است. جایگیری میل‌سوپاپ نیز در خودروهای مختلف متفاوت است. ولی معمولاً این قطعه در […]

مشاهده

تسمه تایم چیست و چرا باید به موقع تعویض شود؟

تسمه تایم چیست؟ تسمه تایم یا تسمه تایمینگ قسمتی از موتور احتراق داخلی خودرو است و در داخل پیشرانه قرار دارد این قطعه میل لنگ خودرو را به میل سوپاپ یا سوپاپ‌ها متصل می‌کند. تا ۴ عمل اصلی موتور یعنی مکش، تراکم، انفجار و تخلیه […]

مشاهده