نوبت دهی اینترنتی تعویض پلاک

مراکز تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت

 مراحل تعویض پلاک خودرو ۱-پرداخت ورودی پارکینگ مرکز تعویض پلاک و دریافت یک برگه نوبت دهی ۲-مراجعه به غرفه مورد نظر در ساختمان اداری طبق شماره برگه ۳-بررسی نهایی مدارک […]

مشاهده