مطالب مربوط به : نمایندگی پلیس+10

فهرست دفاتر پلیس+۱۰ تهران بزرگ(نشانی و شماره تماس)

در تهران ۱۳۴ مرکز پلیس+۱۰ وجود دارد که در ادامه آدرس و شماره تماس هریک آمده است. مراکز پلیس+۱۰ که در راستای اهداف دولت الکترونیک ایجاد شده اند خدمات زیر را ارائه می دهند: خدمات وظیفه عمومی(صدور المثنی، تعویض کارت […]

مشاهده