با دریافت معاینه فنی برتر،‌ تخفیف ورود به طرح بگیرید

اگر مشتری ثابت ورود به محدوده طرح ترافیک و یا زوج و فرد هستید به مراکز اخذ معاینه فنی مراجعه کنید و با دریافت معاینه فنی برتر، تخفیف بگیرید. در مورد تفاوت میان آزمون معاینه فنی معمولی و برتر باید […]

مشاهده