مرکز معاینه فنی نیایش

آدرس و ساعت کار مراکز معاینه فنی خودرو

ستاد معاینه فنی تهران با هدف ارائه خدمات مطلوب‌تر در پاسخگویی به شهروندان نسبت به تغییر سیستم مخابراتی و استفاده از سیستم VOIP سازمان فاوای شهرداری تهران با دسترسی و […]

مشاهده