مطالب مربوط به : مرکز معاینه فنی سراج

لیست آدرس و ساعت کار مراکز معاینه فنی خودرو تهران

سید نواب حسینی منش مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران  در خصوص ساعات فعالیت مراکز معاینه فنی شهر تهران در ماه مبارک رمضان اظهار کرد: مراکز معاینه فنی در ماه مبارک رمضان از ساعت ۷ صبح تا نیم ساعت قبل […]

مشاهده