مطالب مربوط به : مدارک و شرایط جدید دریافت گواهینامه رانندگی

گرفتن گواهینامه رانندگی دیگر نیازمند کارت پایان خدمت نیست

تا یک سال پیش از این، یکی از شروط اساسی گرفتن گواهینامه رانندگی برای مردان، کارت پایان خدمت و یا گواهی اشتغال به تحصیل بود. پسران تلاش می‌کردند تا زمانی که دانشجو هستند گواهینامه رانندگی خود را دریافت کنند، چون […]

مشاهده