farmooon_411

محدوده طرح ترافیک اصفهان

naghshe

مجموعه مدیریتی ترافیک شهر اصفهان جهت کنترل ترافیک از فن آوری روز دنیا برای حل این معضل پیچیده استفاده نموده است و بر این اساس سیستم کنترل مکانیزه محدوده طرح […]

مشاهده