مطالب مربوط به : قیمت جک s3

کرمان موتور رکورد زد، سومین افزایش قیمت جک s3 طی یک ماه!

همه می‌دانیم که این روزها جاده مخصوص روزهای کم فروغی را سپری می‌کند و حال صنعت خودرو خوب نیست! تحریم ها و نوسانات نرخ ارز امان شرکت ها را بریده و کاهش شدید تیراژ در کنار افزایش مداوم قیمت محصولات، […]

مشاهده