مطالب مربوط به : فرار از صحنه تصادف

جریمه و مجازات فرار از صحنه تصادف رانندگی

مطابق با آنچه که در ماده ۷۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان شده در صورتی که در یک حادثه تصادف مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد […]

مشاهده