مطالب مربوط به : عملکرد دوربین های کنترل سرعت

دوربین کنترل سرعت چگونه کار می‌کند؟

دوربین کنترل سرعت جهت افزایش کیفیت زندگی از طریق کمک به اجرای بهتر قوانین چند سالی است که به‌صورت گسترده در معابر نصب‌شده است. کارشناسان راهنمایی و رانندگی اعتقاد دارند،‌ نقض قوانینی مثل تخلف سرعت لحظه‌ای، عبور از چراغ‌قرمز، پارک […]

مشاهده