مطالب مربوط به : طرح زوج و فرد پنجشنبه

نحوه خرید طرح زوج و فرد

طرح زوج و فرد نوعی از محدودیت ترافیکی است که ساعات خاصی را برای رفت و آمد خودرو های دارای پلاک زوج و فرد در نظر گرفته است. تکلیف پنجشنبه‌ها در اجرای طرح زوج و فرد  و ساعت طرح زوج […]

مشاهده