طرح ترافیک امروز

خرید طرح ترافیک

از ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ روال عادی طرح ترافیک عملیاتی و اجرا می‌شود. طرح‌ ترافیک و طرح کنترل آلودگی هوای شهر تهران در سال ۱۴۰۰ با تغییرات کمی اجرا می […]

مشاهده