طرح ترافیک امروز

خرید طرح ترافیک

از اول مهر سال گذشته طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا در تهران از ساعت ۶:۳۰ الی ۱۸ اجرا می شود. همچنین  امکان یک‌بار خروج رایگان نیز که تا […]

مشاهده