طرح ترافیک امروز

خرید طرح ترافیک

طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا در تهران از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶ اجرا می شود. همچنین رانندگان از ساعت  ۱۴:۳۰ به بعد یک خروج رایگان خواهند داشت و ساکنان […]

مشاهده