طرح ترافیک امروز

خرید طرح ترافیک

از دوشنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۰ طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا در تهران از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۷ اجرا می شود. همچنین رانندگان از ساعت  ۱۴:۳۰ به بعد یک […]

مشاهده