مطالب مربوط به : ضد بخار کردن شیشه

۴ روش جلوگیری از بخار شیشه خودرو در فصل سرما

علت بخار کردن شیشه دمای هوا و رطوبت هواست. در هوای سرد تمام رطوبت داخل ماشین مانند رطوبت داخل بازدم یا رطوبت موجود روی کفش و چیزهای دیگر، بر روی شیشه که دمای کمتری نسبت به محیط داخل خودرو دارد میعان […]

مشاهده