ساعت شروع طرح ترافیک زوج و فرد

خرید طرح زوج و فرد

طرح کنترل آلودگی هوا ( طرح زوج و فرد سابق) نوعی از محدودیت ترافیکی است که ساعات خاصی را برای رفت و آمد خودرو ها در نظر گرفته است. محدوده‌های […]

مشاهده