رمز کارت سوخت ماشین صفر

رمز یا پسورد کارت سوخت خودروهای صفر ۴ رقم آخر کدملی ( مالک خودرو) است و برای تغییر آن بایستی به مراکز معرفی شده توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی مراجعه کنید. در حال حاضر راهی غیر از مراجعه حضوری به این مراکز وجود ندارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه رمزگشایی و مراکز تغییر رمز کارت سوخت در تهران و سایر استانها به این مطلب مراجعه کنید.

بازیابی رمز کارت سوخت

رمز کارت سوخت جدید صادر شده کارت سوخت خودرو های صفر، همان ۴ رقم کد ملی فردی است که کارت سوخت به نام وی صادر شده است. همچنین اگر اقدام به […]

مشاهده
سوال کارت سوخت

این روزها که موضوع کارت سوخت و احیای آن به منظور سامان دهی جایگاه های سوخت، کنترل مصرف سوخت و قیمت آن و جلوگیری از قاچاق سوخت بر سر زبان […]

مشاهده
پیگیری کارت سوخت خودرو و موتورسیکلت

متقاضیانی که تاکنون موفق به دریافت کارت سوخت وسیله نقلیه خود نشده اند باید به منظور پیشگیری از سرگردانی در دفاتر پستی ابتدا از یکی روشهای زیر نسبت به دریافت […]

مشاهده