مطالب مربوط به : رانندگی در هوای برفی

چگونه در هوای برفی رانندگی کنیم؟

رانندگی در شرایط برفی هم مانند نگهداری خودرو در زمستان و فصل سرما نکات خاصی دارد که بسیاری از رانندگان طی سالها رانندگی در شرایط مختلف آب و هوایی به دست آورده اند. رعایت چندین نکته در هوای برفی ریسک بروز […]

مشاهده