مطالب مربوط به : حذف طرح زوج و فرد

حذف طرح زوج و فرد غیرقانونی است

رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه حذف طرح زوج و فرد با قانون مغایرت دارد، گفت: اصلی‌ترین دستگاه درباره این موضوع پلیس است، چون ترافیک را هدایت می‌کند. آیا پرداخت عوارض شهری برای ورود به طرح وجود دارد؟ سردار حسین […]

مشاهده