جعبه فیوز

جعبه فیوز آریسان

در ادامه مباحث راهنمای جعبه فیوز خودرو این بار سراغ جعبه فیوز وانت آریسان رفتیم تا در ادامه به بررسی آن بپردازیم. جعبه فیوز خودرو یک مرکز کنترل الکتریکی است […]

مشاهده

در تمامی خودروها دو جعبه فیوز وجود دارد یکی در زیر داشبورد در قسمت جلو راننده و دیگری در محفظه موتور قرار دارد. اطلاعاتی که می خوانید مربوط به تعویض […]

مشاهده
جعبه فیوز پژو پارس

یکی از قطعات سیستم برق رسانی خودرو که در برخی موارد سبب بروز مشکلاتی از جمله کار نکردن برخی دستگاه ها در خودرو می شود، فیوز نام دارد. فیوز خودرو […]

مشاهده

فیوزها یکی از مهمترین قسمت های مربوط به برق خودرو می باشند که در مسیر ارسال جریان الکتریکی به دستگاه مقصد قرار گرفته و وظیفه دارند در صورت عبور بار […]

مشاهده

یکی از قطعات خودرو که وظیفه برق رسانی را بر عهده دارد فیوز است، که البته این قطعه در برخی موارد سبب بروز مشکلاتی از جمله کار نکردن برخی دستگاه […]

مشاهده

یکی از قطعات سیستم برق رسانی خودرو که در برخی موارد سبب بروز مشکلاتی از جمله کار نکردن برخی دستگاه ها در خودرو می شود، فیوز نام دارد. فیوز خودرو […]

مشاهده

فیوزها یکی از مهمترین قسمت های مربوط به برق خودرو می باشند که در مسیر ارسال جریان الکتریکی به دستگاه مقصد قرار گرفته و وظیفه دارند در صورت عبور بار […]

مشاهده

فیوزها یکی از مهمترین قسمت های مربوط به برق خودرو می باشند که در مسیر ارسال جریان الکتریکی به دستگاه مقصد قرار گرفته و وظیفه دارند در صورت عبور بار […]

مشاهده

یکی از قطعات سیستم برق رسانی خودرو که در برخی موارد سبب بروز مشکلاتی از جمله کار نکردن برخی دستگاه ها در خودرو نیز می شود، فیوز نام دارد. فیوز […]

مشاهده

اگر راننده فنی و حرفه ای باشید حتما تا الان بارها کاپوت ماشینتان را بالا زده اید و از روی کنجکاوی هم که شده باشد سیستم داخلی و موتور خودرو […]

مشاهده

گاهی یکی از سیستم های الکتریکی خودرو کار نمی کند مانند بوق، برف پاکن، چراغ های ماشین، برق پشت صفحه آمپر،کار نکردن ضبط ماشین و گاهی هم برق کلی ماشین […]

مشاهده