مطالب مربوط به : جدول نمره منفی برای تخلفات رانندگی

جدول لیست نمره منفی گواهینامه

جدول نمرات منفی گواهینامه متناسب با تخلفات ردیف عنوان تخلف رانندگی نمره منفی وسایل نقلیه شخصی وسایل نقلیه عمومی و سنگین ۱ هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ ۸ ۱۰ […]

مشاهده