farmooon_411

مطالب مربوط به : ثبت نام طرح ترافیک ۹۷

راه حل جدید شهرداری برای ساکنین محدوده طرح ترافیک

رئیس مرکز صدور آرم طرح ترافیک گفت: ساکنین محدوده طرح ترافیک می‌توانند یک بارتا قبل از ۸:۳۰ صبح از محدوده خارج و بعد از ۱۷ وارد محدوده شوند و اگر بخواهند در ساعات میانی تردد کنند باید هزینه پرداخت کنند. […]

مشاهده