مطالب مربوط به : الحاقی بیمه شخص ثالث

جزئیات الحاقی بیمه شخص ثالث چیست؟

الحاقی بیمه شخص ثالث سندی است که تغییرات تکمیلی بیمه در آن مشخص می‌شود. برای درک بهتر الحاقی بیمه شخص ثالث باید بدانیم که هزینه بیمه شخص ثالث بر اساس دیه کامل یک انسان تعیین می‌شود. قوه قضاییه سالانه تغییرات […]

مشاهده