مطالب مربوط به : افزایش غیر عادی مصرف سوخت

 دلایل افزایش غیر عادی مصرف سوخت در خودرو

تمامی خودروها دارای حد استانداردی از مصرف سوخت هستند که این میزان با توجه به شرایط جاده و رانندگی متغیر است اما مصرف بیش از حد سوخت هشداری برای درست عمل نکردن برخی از اجزای خودرو است. هر خودرویی با […]

مشاهده