مطالب مربوط به : آدرس نواحی رمزگشایی کارت سوخت

اگر رمز کارت سوخت خود را فراموش کردیم به کجا مراجعه کنیم؟

بعد از آن‌که بازگشت کارت سوخت قطعی شد، جدا از افرادی که کارت سوخت نداشته و باید برای گرفتن کارت المثنی به طرق مختلفی که اعلام شده اقدام کنند، برای مالکان خودرو یا موتورسیکلتی که کارت سوخت دارند اما رمز […]

مشاهده