استعلام خلافی خودرو برای اندروید
300,256
0 امتیاز
سوال شده در مقصر تصادفات توسط

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده توسط (5.2k امتیاز)
(نظر کارشناس راهور سرهنگ حسنوند ): اگر منظور شما ترسیم کروکی خلاف واقع توسط کارشناس راهور است که میتوانید در دادگاه نظامی طرح دعوی کنید و در صورت اثبات حتما برخورد میشه
دسته بندی
...