0 امتیاز
سوال شده در مقصر تصادفات توسط
ویرایش شده توسط
هنگام گردش به راست با یک ماشین با سرعت غیر مجاز تصادف کردم مقصر کیست

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده توسط (5k امتیاز)
جناب سرهنگ حسنوند(کارشناس راهور): اگر اون خودرو در مسیر مستقیم بوده شما که گردش به راست کردید مقصرید
دسته بندی
...