استعلام خلافی خودرو برای اندروید
300,256
0 امتیاز
سوال شده در مقصر تصادفات توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط

سلام بنده درحال رانندگی بودم دریک بلوار و در ترافیک بودم که به مانع رسیدم وازمانع گذشتم که ماشین جلویی (پراید) ترمزگرفت ومن هم بلافاصله ترمزگرفتم ویک سواری بنز ازپشت باسرعت زیادوبدون خط ترمزبامن برخورد کرد وباقسمت عقب سمت چراغ راهنمای من برخوردکرد وبراثرشدت ضربه ماشین بنده مقداری چرخش پیداکردوباپرایدجلویی هم برخوردکردمی خواستم ببینم مقصرچه کسی است ؟

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده توسط (9.6k امتیاز)
کارشناس راهور(سرهنگ حسنوند):

سلام ، در این تصادف که بصورت جلو به عقب است هر خودرو نسبت به جلویی خود مقصر است و اگر شدت ضربه ماشین عقبی به حدی باشه شما رو با شدت به ماشین بعدی بزنه ماشین عقبی نسبت به شما و اون یکی مقصر خواهد بود

سوالات مشابه

دسته بندی
...