استعلام خلافی خودرو برای اندروید
300,256
0 امتیاز
سوال شده در مقصر تصادفات توسط
ویرایش شده توسط

از فرعی به اصلی واردشدم چند متری هم حرکت کردم، ازآینه دیدم که سایپا میاید رفتم تو شانه خاکی، ولی متاسفانه سایپا ازسمت راستش به سمت چپ من ازپشت برخوردکرد ومن راواژگون کرد. مقصر کیست؟

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده توسط (11.6k امتیاز)
کارشناس راهور(جناب سرهنگ حسنوند):

اگر شما در مسیر اصلی و مستقیم قرار داشتید و سایپا از پشت میزد شما مقصر نبودید ولی از بغل به شما زده میشه تصاف را ۵۰-۵۰ نظر داد
دسته بندی
...