نحوه تشخیص مقصر در تصادف

نحوه تشخیص مقصر در تصادفات رانندگی

تصادف در میدان

تصادف در میدان

توضیحات :

وسیله نقلیه شماره ۱ وارد میدان می‌شود که با وسیله نقلیه شماره ۲ که در حال گردش به دور میدان بوده برخورد می‌کند .

علت :

بی احتیاطی از جانب وسیله نقلیه شماره ۱ به علت عدم رعایت حق تقدم نسبت به وسیله  نقلیه شماره ۲ تشخیص داده شد .

استناد قانونی

بند پ ماده ۱۳۷ آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  • حق تقدم عبور وسایل نقلیه در تقاطع‌ها و میدان‌هایی که هیچگونه علامت و چراغ راهنمایی و رانندگی وجود نداشته‌باشد، به ترتیب زیر است:
  •  الف ـ در تقاطع هم‌عرض اگر دو وسیله نقلیه‌ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند با هم وارد خیابان مجاور واحدی شوند، حق تقدم عبور با وسیله‌ای است که به‌سمت راست گردش می‌کند.
  •  ب ـ هرگاه دو یا چند وسیله نقلیه از دو یا چند راه مختلف به تقاطع هم عرض برسند، حق تقدم عبور با وسیله نقلیه‌ای است که در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد.
  • پ ـ هنگام ورود به میدان‌ها حق تقدم عبور با وسایل نقلیه‌ای است که در درون میدان در حال حرکت هستند.

تصادف فرعی به اصلی

 

تصادف در فرعی به اصلی

توضیحات :

وسیله نقلیه شماره ۱ بدون رعایت حق تقدم وارد خیابان اصلی می‌شود که با وسیله نقلیه شماره ۲ که در مسیر مجاز خود در حال حرکت بوده و جهت فرار از تصادف (آثار خط ترمز نشان دهنده مسیر اولیه است) به مسیر مخالف منحرف و با وسیله نقلیه شماره ۱ برخورد می‌کند .

علت :

بی احتیاطی از جانب وسیله نقلیه شماره ۱ به علت عدم رعایت حق تقدم نسبت به وسیله  نقلیه شماره ۲ تشخیص داده شد.

استناد قانونی

ماده ۱۳۸ آیین نامه راهنمایی و رانندگی

در برخورد راه اصلی با راه فرعی حق تقدم با وسیله‌ای است که از راه اصلی عبور می‌کند. رانندگانی که از راه فرعی وارد راه اصلی می‌شوند، باید پیش از ورود به راه اصلی، در صورت لزوم توقف نموده و پس از رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیه‌ای که در مسیر مجاز خود در راه اصلی و با سرعت مجاز عبور می‌کنند، وارد این راه بشوند.

ماده ۱۳۸ آیین نامه راهنمایی و رانندگی

رعایت مقررات ماده (۱۳۸) برای وسیله نقلیه‌ای که از راه خصوصی یا شانه راه یا گاراژ یا کوچه یا تعمیرگاه و مانند آنها به معابر عمومی وارد می‌شود نیز لازم است.

 

تشخیص خیابان اصلی از فرعی

خیابان اصلی :

راهی است که در برخورد با راه های دیگر، عرض سواره روی آن بیشتر است و یا با نصب علایم راهنمایی و رانندگی، اصلی تلقی شده و در غیر این صورت در سمت راست راه دیگر قرار دارد .

خیابان فرعی :

راهی است که در برخورد با راه های دیگر، عرض سواره روی آن کمتر اسـت و یا با نصب علائم راهنمایی و رانندگی، فرعی تلقی شده و در غیر این صورت در سمت چپ راه دیگر قرار گرفته باشد.

 

حق تقدم با کیست؟

حق تقدم عبور وسایل نقلیه در تقاطع ها و میدان هایی که هیچگونه علامـت و چـراغ راهنمایی و رانندگی وجود نداشته باشد، به ترتیب زیر است :

الف- در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتنـد بخواهنـد بـا هـم وارد خیابان مجاور واحدی شوند، حق تقدم عبور با وسیله ای است که به سمت راست گردش می کند .

ب- هرگاه دو یا چند وسیله نقلیه از دو یا چند راه مختلف به تقاطع هم عرض برسـند، حـق تقـدم عبور با وسیله نقلیه ای است که در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد .

پ- هنگام ورود به میدان ها حق تقدم عبور با وسایل نقلیه ای است که در درون میـدان در حـال حرکت هستند .

ت- در سه راه ها حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ای است که به طور مسـتقیم و در سـمت و مسـیر مجاز حرکت می کند حتی اگر عرض خیابانی که مسیر آن است از عرض راه تلاقی کننده کمتر باشد.

در برخورد راه اصلی با راه فرعی حق تقدم با وسـیله ای اسـت کـه از راه اصـلی عبـور می کند. رانندگانی که از راه فرعی وارد راه اصلی می شوند، باید پیش از ورود به راه اصلی، در صورت لزوم توقف نموده و پس از رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیه ای که در مسـیر مجـاز خـود در راه اصـلی و بـا سرعت مجاز عبور می کنند، وارد این راه بشوند .

در راه های مسطح که دو طرف راه منتهی به کوه و پرتگاه می باشد حـق تقدم عبـور بـا وسایل نقلیه ای است که در طرف پرتگاه قرار دارند .

تصادف در سبقت غیرمجاز

تصادف در سبقت غیرمجاز

توضیحات:

وسیله نقلیه شماره ۱ اقدام به سبقت از سمت راست وسیله نقلیه شماره ۲ می‌کند .

علت:

بی احتیاطی از جانب وسیله نقلیه شماره ۱ به علت سبقت از سمت راست  نسبت به وسیله  نقلیه شماره ۲ تشخیص داده شد

استناد قانونی

ماده ۱۳۲ آیین نامه راهنمایی و رانندگی

رانندگانی که قصد سبقت گرفتن از وسایل نقلیه‌ای را که در جهت آنان حرکت می‌کنند دارند، در محل‌های مجاز و در صورت لزوم پس از روشن کردن چراغ راهنما و یا با دادن علامت لازم تنها از سمت چپ آنها سبقت گیرند و پس از سبقت و طی مسافت کافی، بار دیگر با روشن کردن چراغ‌ راهنما و یا با دادن علامت به طرف راست راه متوجه و در مسیر قبلی خود قرار گیرند به نحوی که راه وسیله نقلیه‌ای که از آن سبقت گرفته شده بسته نشود یا موجب تصادف نشود. با وجود این سبقت گرفتن از طرف راست وسیله نقلیه‌ای که در حال گردش به چپ می‌باشد مجاز خواهد بود.

تصادف در کوچه‌ها

تصادف در کوچه‌ها و خیابان‌ها

توضیحات:

وسیله نقلیه شماره ۱ بدون رعایت حق تقدم اقدام به گردش به سمت چپ می‌کند که از ناحیه پهلو یا جلو با وسیله نقلیه شماره ۲ برخورد می‌کند

گاهی اوقات آثار خط ترمز به جای مانده از وسیله نقلیه شماره ۲ نشان دهنده سرعت غیر مجاز وسیله نقلیه شماره ۲ است که کارشناس بازدید کننده با توجه به مستندات قانونی می‌تواند وسیله نقلیه شماره ۲  را به نسبت تقصیر، مقصر اعلام کند.

علت:

بی احتیاطی از جانب وسیله نقلیه شماره ۱ به علت عدم رعایت حق تقدم نسبت به وسیله نقلیه شماره ۲ تشخیص داده شد

استناد قانونی

ماده ۱۴۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی

وسیله نقلیه‌ای که در مسیر مجاز در حال حرکت است بر وسایل نقلیه متوقفی که در حال شروع حرکت به جلو یا عقب، گردش یا دور زدن هستند حق تقدم دارند.

 

610
دیدگاه بگذارید

272 نظرات
338 پاسخها
7 دنبال کنندگان
 
بیشترین پاسخ واکنش
پرطرفدارترین نظرات
266 نظر نویسندگان
  اشتراک در  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
محمدی

سلام ممنون میشم راهنمایی کنید ماشین من پشت ماشین دیگه پارک بود ی ماشین پشت من بود ک ب عقب ماشین من برخورد کرد درنتیجه ب ماشین جلویی خوردم و خسارت دید کدوم مقصریم ؟ ممنون از راهنماییتون

کارشناس

کارشناس راهور(سرهنگ حسنوند):
سلام، اگر ماشین شما پارک بوده و در حال حرکت نبوده شما مقصر نیستی و عقبی مقصره

هیمن

سلام در یک تقاطع به ظاهر فرعی به اصلی اونم درکل اصلیش چون خونه هاش عقب نشینی نکردن و با اینکه کمربندی هستش میگن فرعیه.
بهر حال من از فرعی شرق به غرب میخاستم رد بشم ماشینی که از اصلی میومد از شمال به جنوب وایساد که رد بشم ولی از سمت راست همون ماشین یه سبقت گرفته شد و زد به وسط دو تا در سمت شاگردم.
ما مور اومده میگه هر جوری بزنه اون از اصلی اومده آیا این درسته. اون در حال ثبقت بهم زد در تقاتع.
ممنون اگه جواب قانع کننده بهم بدید

شماره موبایل
9189741635
کارشناس

کارشناس راهور (سرهنگ حسنوند):
سلام، در تقاطع سبقت مفهومی نداره و اون بهرحال از اصلی عبور میکرده و نظر مامور درسته

صدرا

سلام در یک تقاطع هم عرض بنده خودرو دست راست بودم و در کوچه جنوب به شمال حرکت میکردم. خودرو دیگری در تقاطع، از غرب به شرق حرکت میکرد که در تقاطع تصادف کردیم. و در تقاطع هیچ گونه تابلوی حق تقدم وجود ندارد.
کوچه ای که من در حال حرکت بودم به دلیل عملیات ساختمانی عرضش کم شده است در این تصادف چه کسی مقصر است؟

کارشناس

کارشناس راهور(سرهنگ حسنوند):
سلام، برابر ماده ۱۳۷ آیین نامه راهور در تقاطع هم عرض حق تقدم عبور با وسیله ای است که در طرف راست وسیله دیگه قرار داره و در این مورد هم شما غیر مقصر هستید

صدرا

آیا کم شدن عرض کوچه بر اثر دیوار کشی برای عملیات ساختمانی بازهم تقاطع محسوب می شود؟

علی

سلام بنده داشتم در خیابان اصلی حرکت میکردم ک یک خودرو در سمت راست از فرعی می آمد بدون توجه ب تابلو ایست وارد تقاطع شد و خودروی من ب روی نیمه ی دوم و روی باک ماشین اصابت کرد آیا در این مورد ک میگن ب نیمه دوم ماشین اصابت کنید شما مقصر میشود صحیح است یا ن؟

با تشکر

شماره موبایل
9337878101
کارشناس

کارشناس راهور(سرهنگ حسنوند):
سلام،خیر قانون فعلی این است که خودرویی که از فرعی به اصلی میادباید حق تقدم خودرهایی که در مسیر اصلی و بطور مستقیم و با یرعت مجاز در حرکتند را رعایت کند و در این تصادف هم شما مقصر نیستی

علیرضا

سلام.من چندوقت پیش توی جاده تصادف کردم من لاین سمت راست بودم سرعتمم کم بود از سمت چپ یه ال نود با من برخورد کرد و از جلوی من رد شد رفت سمت راست جاده توی خاکی و چپ کرد.افسر اومد و گفت مقصر ۵۰_۵۰ چون من انحراف بچپ داشتم و اون رعایت نکردن فاصله عرضی ولی من خط ترمزم اینطرف خط وسط جاده بود و اینکه برخورد از در عقب ماشین من بوده و اینکه اگه من انحراف داشتم اون خودرو نباید همون سمت چپ جاده به بلوکه ها برخورد میکرد بجای این سمت راست جاده منحرف بشه؟

شماره موبایل
9309503139
کارشناس

کارشناس راهور(سرهنگ حسنوند):
سلام، دوست عزیز نظر افسر کارشناسی که در محل بررسی کرده از بنده که صحنه رو ندیدم دقیقتره ضمن اینکه فرمایش شما هم میتونه درست باشه لذا اگه به نظر افسر کارشناس اعتراض داری میتونی در شورای حل اختلاف درخواست کارشناس مجدد کنی

یاسر

ممنون از راهنماییتون
من رو وسط خیابون کشید موتورو در لاین مجاز و در وسط خط لاین مجاز
درصورتی که موتور در لاین خلاف و با سرعت حدوداً ۸۰ تا ۹۰ تا بود سرعت مجاز اون قسمت بین ۳۰ تا ۴۰ تا هست موتور سه ترک بود من خط وسطو رد کرده بودم یعنی درب عقب روی وسط خط بود
لاکردار بیمه نداشتم دردسر شد
خونه مونه هم ندارم بفروشم
به گلگیر جلوی من اثابت کرد کل عرض خیابون ۹ متربود دو طرفه که من دومترو نیم تا سه متر رد کرده بودم
ممنون اگه بیشتر راهنمایم کنین
تو بد حچلی گیر کردم

یاسر

سلام وقت بخیر
قصد دور زدن به چپ را داشتم قبل از دور زدن به منتها الیه سمت راست رفتم و برای گردش به چپ راهنمای چپ رو زدم و گردش را انجام دادم ماشین ها برای دور زدن من ایستادن در حالی که موتوری با سه سرنشین با سرعت بالا در حال سبقت​ در لاین خلاف بود در حالی که من سپر جلوی ماشین من دو متر از خط وسط خیابون عبور کرده بود
جایی که من داستم دور میزدم خط مقطع بود موتور به گلگیر جلو و لولای درب راننده برخورد کرد
درضمن ماشین من بیمه هم نداشت
ممنون میشم راهنماییم کنید

شماره موبایل
9119123797
امینی

سلام
اگر خورویی باعث انحراف موتور از جاده شود به طوری که موتور با ماشین پارک شده برخورد کند .ماشینی که باعث انحراف موتور سیکلت شده مقصر هست یا خیر ؟

شماره موبایل
9301773725
کارشناس

کارشناس راهور(سرهنگ حسنوند):
سلام ، اگر این مورد رو کارشناس راهور در محل تصادف تشخیص بده حتما اون خودرو مقصر خواهد بود

جمال

سلام من امروز در خط سوم درحال حرکت بودم که خودروی پرایدی سپر به سپر من حرکت میکرد که از سمت شاگرد به لاستیک و گلگیر بر خورد کرد وتعادول من رو بهم زد ومن با گاردریل وسط اتوبان بر خورد کردم و ماشین من چرخید افسر هم من رو مقصر اعلام کرد

شماره موبایل
9902643904
کارشناس

کارشناس راهور(سرهنگ حسنوند):
سلام ، به چه علت شما مقصر اعلام شدید اگه اون ماشین از پشت به شما زده

جمال

سلام اون از عقب به من زده و من رو منحرف کرده ولی امروز کروکی رو گرفتیم اون رو در لاین وسط کشیدن و من سد راه اون شدم ولی انجور نبوده پشت سر من بوده صحنه تصادف من با دوربین نضارتی تقریبا ۱۰۰متری فاصله داره من میتونم از اون دوربین استفاده کنم یا تقاضای کارشناس ۳نفره کنم

جمال

سِلام وقتی رفتیم کروکی رو گرفتیم اون کسی که با من تصادف کرده رو لاین وسط کشیده ومن هم از لاین سوم صبقت به لاین دوم امدم وسد راه اون شدم ولی اصلا انجوری نبوده اون با من توی لاین سوم بودیم وسپر به سپر من حرکت میکرده که بامن برخورد کرده من رو شارژ کرد تا به گارد ریل برخورد کنم صحنه تصادف حدود ۱۰۰ متری با دوربین فاصله داره من میتونم ازفیلم دوربین استفاده یا کارشناس بگیرم

محمد

با سلام
بنده از پارک بصورت دنده عقب خارج شدم که پراید بدون توقف از فرعی به اصلی وارد شد و با نبش گلگیر عقب سمت چپ برخورد کرد و راهور من رو مقصر ۱۰۰% اعلام کرد.
ایا امکان اعتراض هست؟

کارشناس

کارشناس راهور(سرهنگ حسنوند):
سلام،نظر کارشناس راهور درست بوده و شما صد در صد مقصر هستید

نوید

سلام. من راننده تاکسی هستم. دیروز سه مسافر عقب ماشین داشتم که همه یک جا قرار بود پیاده شن. منم کاملا کنار خیابون پارک کردم و همزمان که دونفر از درب سمت راست پیاده شدن یکیشون بدون این که به من بگه درب سمت چپ را باز کرد که پیاده بشه . یه کمپرسی که در حال حرکت بود به درب برخورد کرد که درب کلا کنده شد. میخوام بدونم مقصر کیه؟کمپرسی رضایت داده ولی الان هزینه درب خودروی من با کیه؟

شماره موبایل
9135472051
کارشناس

کارشناس راهور(سرهنگ حسنوند):
سلام،مقصر صد در صد شما هستید که درب رو بطور ناگهانی باز کردید