نحوه تشخیص مقصر در تصادف

نحوه تشخیص مقصر در تصادفات رانندگی

( آخرین به روزرسانی : ۹۸/۰۵/۳۰ )

تصادف در میدان

تصادف در میدان

توضیحات :

وسیله نقلیه شماره ۱ وارد میدان می‌شود که با وسیله نقلیه شماره ۲ که در حال گردش به دور میدان بوده برخورد می‌کند .

علت :

بی احتیاطی از جانب وسیله نقلیه شماره ۱ به علت عدم رعایت حق تقدم نسبت به وسیله  نقلیه شماره ۲ تشخیص داده شد .

استناد قانونی

بند پ ماده ۱۳۷ آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  • حق تقدم عبور وسایل نقلیه در تقاطع‌ها و میدان‌هایی که هیچگونه علامت و چراغ راهنمایی و رانندگی وجود نداشته‌باشد، به ترتیب زیر است:
  •  الف ـ در تقاطع هم‌عرض اگر دو وسیله نقلیه‌ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند با هم وارد خیابان مجاور واحدی شوند، حق تقدم عبور با وسیله‌ای است که به‌سمت راست گردش می‌کند.
  •  ب ـ هرگاه دو یا چند وسیله نقلیه از دو یا چند راه مختلف به تقاطع هم عرض برسند، حق تقدم عبور با وسیله نقلیه‌ای است که در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد.
  • پ ـ هنگام ورود به میدان‌ها حق تقدم عبور با وسایل نقلیه‌ای است که در درون میدان در حال حرکت هستند.

تصادف فرعی به اصلی

 

تصادف در فرعی به اصلی

توضیحات :

وسیله نقلیه شماره ۱ بدون رعایت حق تقدم وارد خیابان اصلی می‌شود که با وسیله نقلیه شماره ۲ که در مسیر مجاز خود در حال حرکت بوده و جهت فرار از تصادف (آثار خط ترمز نشان دهنده مسیر اولیه است) به مسیر مخالف منحرف و با وسیله نقلیه شماره ۱ برخورد می‌کند .

علت :

بی احتیاطی از جانب وسیله نقلیه شماره ۱ به علت عدم رعایت حق تقدم نسبت به وسیله  نقلیه شماره ۲ تشخیص داده شد.

استناد قانونی

ماده ۱۳۸ آیین نامه راهنمایی و رانندگی

در برخورد راه اصلی با راه فرعی حق تقدم با وسیله‌ای است که از راه اصلی عبور می‌کند. رانندگانی که از راه فرعی وارد راه اصلی می‌شوند، باید پیش از ورود به راه اصلی، در صورت لزوم توقف نموده و پس از رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیه‌ای که در مسیر مجاز خود در راه اصلی و با سرعت مجاز عبور می‌کنند، وارد این راه بشوند.

ماده ۱۳۸ آیین نامه راهنمایی و رانندگی

رعایت مقررات ماده (۱۳۸) برای وسیله نقلیه‌ای که از راه خصوصی یا شانه راه یا گاراژ یا کوچه یا تعمیرگاه و مانند آنها به معابر عمومی وارد می‌شود نیز لازم است.

 

تشخیص خیابان اصلی از فرعی

خیابان اصلی :

راهی است که در برخورد با راه های دیگر، عرض سواره روی آن بیشتر است و یا با نصب علایم راهنمایی و رانندگی، اصلی تلقی شده و در غیر این صورت در سمت راست راه دیگر قرار دارد .

خیابان فرعی :

راهی است که در برخورد با راه های دیگر، عرض سواره روی آن کمتر اسـت و یا با نصب علائم راهنمایی و رانندگی، فرعی تلقی شده و در غیر این صورت در سمت چپ راه دیگر قرار گرفته باشد.

 

حق تقدم با کیست؟

حق تقدم عبور وسایل نقلیه در تقاطع ها و میدان هایی که هیچگونه علامـت و چـراغ راهنمایی و رانندگی وجود نداشته باشد، به ترتیب زیر است :

الف- در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتنـد بخواهنـد بـا هـم وارد خیابان مجاور واحدی شوند، حق تقدم عبور با وسیله ای است که به سمت راست گردش می کند .

ب- هرگاه دو یا چند وسیله نقلیه از دو یا چند راه مختلف به تقاطع هم عرض برسـند، حـق تقـدم عبور با وسیله نقلیه ای است که در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد .

پ- هنگام ورود به میدان ها حق تقدم عبور با وسایل نقلیه ای است که در درون میـدان در حـال حرکت هستند .

ت- در سه راه ها حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ای است که به طور مسـتقیم و در سـمت و مسـیر مجاز حرکت می کند حتی اگر عرض خیابانی که مسیر آن است از عرض راه تلاقی کننده کمتر باشد.

در برخورد راه اصلی با راه فرعی حق تقدم با وسـیله ای اسـت کـه از راه اصـلی عبـور می کند. رانندگانی که از راه فرعی وارد راه اصلی می شوند، باید پیش از ورود به راه اصلی، در صورت لزوم توقف نموده و پس از رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیه ای که در مسـیر مجـاز خـود در راه اصـلی و بـا سرعت مجاز عبور می کنند، وارد این راه بشوند .

در راه های مسطح که دو طرف راه منتهی به کوه و پرتگاه می باشد حـق تقدم عبـور بـا وسایل نقلیه ای است که در طرف پرتگاه قرار دارند .

تصادف در سبقت غیرمجاز

تصادف در سبقت غیرمجاز

توضیحات:

وسیله نقلیه شماره ۱ اقدام به سبقت از سمت راست وسیله نقلیه شماره ۲ می‌کند .

علت:

بی احتیاطی از جانب وسیله نقلیه شماره ۱ به علت سبقت از سمت راست  نسبت به وسیله  نقلیه شماره ۲ تشخیص داده شد

استناد قانونی

ماده ۱۳۲ آیین نامه راهنمایی و رانندگی

رانندگانی که قصد سبقت گرفتن از وسایل نقلیه‌ای را که در جهت آنان حرکت می‌کنند دارند، در محل‌های مجاز و در صورت لزوم پس از روشن کردن چراغ راهنما و یا با دادن علامت لازم تنها از سمت چپ آنها سبقت گیرند و پس از سبقت و طی مسافت کافی، بار دیگر با روشن کردن چراغ‌ راهنما و یا با دادن علامت به طرف راست راه متوجه و در مسیر قبلی خود قرار گیرند به نحوی که راه وسیله نقلیه‌ای که از آن سبقت گرفته شده بسته نشود یا موجب تصادف نشود. با وجود این سبقت گرفتن از طرف راست وسیله نقلیه‌ای که در حال گردش به چپ می‌باشد مجاز خواهد بود.

تصادف در کوچه‌ها

تصادف در کوچه‌ها و خیابان‌ها

توضیحات:

وسیله نقلیه شماره ۱ بدون رعایت حق تقدم اقدام به گردش به سمت چپ می‌کند که از ناحیه پهلو یا جلو با وسیله نقلیه شماره ۲ برخورد می‌کند

گاهی اوقات آثار خط ترمز به جای مانده از وسیله نقلیه شماره ۲ نشان دهنده سرعت غیر مجاز وسیله نقلیه شماره ۲ است که کارشناس بازدید کننده با توجه به مستندات قانونی می‌تواند وسیله نقلیه شماره ۲  را به نسبت تقصیر، مقصر اعلام کند.

علت:

بی احتیاطی از جانب وسیله نقلیه شماره ۱ به علت عدم رعایت حق تقدم نسبت به وسیله نقلیه شماره ۲ تشخیص داده شد

استناد قانونی

ماده ۱۴۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی

وسیله نقلیه‌ای که در مسیر مجاز در حال حرکت است بر وسایل نقلیه متوقفی که در حال شروع حرکت به جلو یا عقب، گردش یا دور زدن هستند حق تقدم دارند.

 

اخبار ما را دراینستاگرام دنبال کنید

525
دیدگاه بگذارید

235 نظرات
290 پاسخها
6 دنبال کنندگان
 
بیشترین پاسخ واکنش
پرطرفدارترین نظرات
230 نظر نویسندگان
  اشتراک در  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
رضا رضایی

با سلام و احترام
در خیابانی یکطرفه بر خآف جهت دنده عقب حرکت میکردم که موتور سواری را دیدم و توقف کامل کردم اما موتور سوار پس دیدن من ترمز شدید زد و به زمین خورد و‌پس از زمین خوردن و طی حدود سه متر با سپر و قسمت زیرین ماشین من برخورد کرد. مقصر من هستم یا هر دویمان بدلیل عدم توجه به جلو موتور سوار مقصریم

کارشناس

کارشناس راهور(سرهنگ حسنوند):
سلام ، اگر شما در حال دنده عقب بودید هر دو به میزان ۵۰ درصد مقصرید شما بخاطر دنده عقب در خ یکطرفه و غیرضرور و موتور تم بخاطر عدم توجه به جلو

کامران

سلام.در خیابان هنگام دور زدن که همه ماشین ها ایست کامل کردند من در حال دور زدن شدم که یک ماشین از کنار انها با سرعت رد شد و به جلوی سپر سمت راست من برخورد کرد که محل برخورد پراید سمت چپ و بعد باک است البته خسارت زیادی ندیدیم فقط میخوام قوانین هنگام دور زدن را بدونم.تشکر

شماره موبایل
9378515224
کارشناس

کارشناس راهور(سرهنگ حسنوند):
سلام ، هنگام دور زدن در واقع حکم فرعی به اصلی رفتن را دارد که باید هم در مسیر موافق و هم مسیر مخالف را به دقت مراقب باشید چون حق تقدم با شما نیست

نیلوفر بختیاری

سلام، من امروز در یک چها رراه بعد از زدن راهنما به سمت راست گردش کردم، ماشینی که به صورت مستقیم چهارراه را طی میکرد، به ماشین من برخورد کرد، سپر جلوی من و سپر عقب ایشان صدمه دید، مقصر چه کسی هست؟

شماره موبایل
9124063630
کارشناس

کارشناس راهور(سرهنگ حسنوند):
سلام ، در چهار راه حق تقدم با خودرویی است که بطور مستقیم و با سرعت مجاز در حرکت است و شما مقصر هستید

نادر

با سلام
وقتیکه بنده با خودروی خود از کوچه با دنده عقب خارج میشدم خودرو دیگری با گلگیر عقب من برخورد نموده و با توجه به سرعت بالا نتوانسته خودروی خود را کنترل نماید و پس از انحراف به چپ با خودروی مقابل تصادف نموده است .آیا خسارت ناشی از برخورد خودروی دوم با خودروی سوم به عهده من است؟

کارشناس

کارشناس راهور(سرهنگ حسنوند):
سلام ، به نظر اینجانب خیر و شما فقط نسبت به خودرو اول مقصر هستید

مجتبی

سلام
من امروز در خیابان اصلی از دور برگردان قصد ورود به خیابان فرعی سمت چپ بودم که مستقیم با سپر جلو با درب راننده خودرویی که در حال عبور بود تصادف کردم یعنی نه از عقب و نه جلو خودرو، درست درب راننده. در حالیکه تا وسط راه هم اومده بودم. میخواستم بدونم که آیا من مقصرم؟ با تشکر

شماره موبایل
9141866272
کارشناس

کارشناس راهور(سرهنگ حسنوند):
سلام ، صد در صد شما مقصر هستید

مجتبی

باتشکر از جناب سرهنگ حسنوند

مجتبی

باسلام
امروز من در خیابان اصلی از دور برگردان قصد ورود به کوچه سمت چپ بودم که مستقیم با سپر جلو با درب راننده خودرویی که در حال عبور بود تصادف کردم در حالیکه تا وسط راه هم اومده بودم. میخواستم بدونم که آیا من مقصرم؟ باتشکر

شماره موبایل
9141866272
کارشناس

کارشناس راهور(سرهنگ حسنوند):
سلام ، صد در صد مقصر هستید

ali

سلام خسته نباشید من داشتم تو خیابون ورودی شهر که یه طرفه و وسطش بلوار هست و مستقیمه با سرعت میرفتم ،وسط بلوار بریدگی بود و به محض رسیدن من به بریدگی یه موتور با سه سرنشین افغان که نه کلاه داشتن و نه ایمنی دیگه ، موتورشون هم خیلی داغون بود و خلاصه دور زد اومد جلوم ، هر کاری کردم که نزنمشون نشد و از وسط ماشین به سمت شاگرد بهشون خورد ، در ضمن وسط موتور خورد افسر مربوطه میگه اون مقصر هستش که بریدگی خیابون نه ایستاده و بدون نگاه کردن به لاین مخالف یهویی اومده… مشاهده بیشتر »

کارشناس

کارشناس راهور(سرهنگ حسنوند):
سلام ، بنظر بنده نظر افسر کارشناس راهور منصفانه و درست بوده واگر موتور سه ترک بوده و کلاه نداشته تخلف کرده و به تصادف ارتباطی ندار

محمد جلیلی

سلام من با رعایت حق تقدم وارد میدان شدم لاین اول ودوم رارد کردم بین لاین سوم چهارم سمندی که ازراه اصلی می امد با سرعت بالای ۱۰۰ تا بع چراغ سمت رانتده برخورد کرد که در جلو وستون ودر عقب به شدت خسارت دید چنان سرعت زیاد بود که سر شاسی ماشین من کج شده در این حادثه مقصر کیست یک افسر گفته من مقصرم یکی دیگر راننده سمند مقصر اعلام کرده کدام درست است

کارشناس

کارشناس راهور(سرهنگ حسنوند):
سلام ، البته توضیحات شما کامل نیست ولی در میدان حق تقدم با کسی است که در میدان در حال گردش است و اگر به نظر افسر کارشناس اعتراض داشتید میتونید اعتراض کنید ودرخواست کارشناس سه نفره کنید

محمد جلیلی

سلام من بارعایت حق تقدم وارد میدان شدم وبین لاین سوم وچهارم میدان سمندی که از راه اصلی می گذشت با سرعت حد اقل بالای ۱۰۰تمام به نوک سمت راننده برخورد کرد که قسمت دروسوتون ودر عقب فرو رفت

شماره موبایل
9188141766
کارشناس

کارشناس راهور(سرهنگ حسنوند):
سلام ، البته توضیحات شما کامل نیست ولی در میدان حق تقدم با کسی است که در میدان در حال گردش است و اگر به نظر افسر کارشناس اعتراض داشتید میتونید اعتراض کنید ودرخواست کارشناس سه نفره کنید

امین‌زاده

‎سلام ‎در تصادف، من راهنما را زدم و به سمت راست و داخل پارکینگ پیچیدم. یک ماشین ۲۰۶ که کنار خیابان در حالت پارک بود به یکباره حرکت کرد و به درب و گلگیر عقب ماشینم زد اما نپذیرفت که در حالت پارک بوده است و گفت آهسته در حال حرکت بودم. افسر جوانی سر صحنه آمد و اذعان داشت که نمی تواند تشخیص دهد و فقط می تواند به گفته های خود رانندگان اکتفا کند، حتی به شهادت چند تن از نگهبانان ساختمانی که من در آن زندگی می کنم هم گوش نداد و گفت چون نگهبانان ساختمان خودتان… مشاهده بیشتر »

کارشناس

کارشناس راهور(سرهنگ حسنوند):
سلام ، اگر ۲۰۶ در حالت پارک بوده باشه و یکباره حرکت کرده باشه مقصر است ولی اگر در حال حرکت بوده باشه شما که قصد گردش به راست را داشتید مقصر خواهید بود . اگر اعتراض دارید و کروکی نشده حتما از پلیس درخواست کروکی غیرسازشی کنید