قیمت موتورسیکلت

قیمت موتورسیکلت در بازار دی ۱۴۰۱ (احسان، پرواز، کویر، پالس، بنلی، باجاج … )

قیمت موتور پرواز

مدل قیمت ( تومان )
پرواز ان ام اس ۲۰۰ سال ۱۴۰۱ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
پرواز مدل ان ام اس ۲۰۰ سی سی سال ۱۴۰۱ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
پرواز ان ام اس ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
پرواز ان ام اس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ ۳۱,۵۰۰,۰۰۰
پرواز ان ام اس ۱۲۵ پی اس سال ۱۳۹۹ ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
پرواز ان ام اس ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پرواز ۲۰۰ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
پرواز ۱۵۰ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
پرواز ۱۲۵ استارتی ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
تریل پرواز جی وای ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ ۵۶,۵۰۰,۰۰۰
پرواز ۱۲۵ هندلی ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
پرواز ار دی ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پرواز ان ام اس استارتی ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ ۲۵,۵۰۰,۰۰۰

 

 

قیمت موتور احسان

مدل قیمت ( تومان )
احسان ۲۰۰ سال ۱۴۰۱ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
احسان ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
احسان ۱۲۵ هندلی سال ۱۳۹۹ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
احسان ۱۲۵ هندلی سال ۱۴۰۰ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
احسان ۱۲۵ استارتی سال ۱۳۹۹ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
احسان ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
احسان ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
احسان ۲۰۰ استارتی سال ۱۳۹۸ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
احسان ویو کی۳ ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
احسان ۱۲۵ آر دی سال ۱۴۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
احسان شکاری ای اچ ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
ان آ ۱۸۰سال ۱۴۰۱ ۹۱,۰۰۰,۰۰۰

 

قیمت کویر موتور

مدل قیمت ( تومان )
کویر C2 250 تیپ ۴ ۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰
کویر S2 ۵۲.۵۰۰.۰۰۰

کویر T2 250

۶۰.۰۰۰.۰۰۰
مگلی ۲۰۰ ۸۴.۵۰۰.۰۰۰
کویر رادسون ۱۲۵ رینگ اسپرت ۴۵.۰۰۰.۰۰۰
کویر CDI 200 رینگ اسپرت ۴۴.۹۰۰.۰۰۰
کویر CDI 150 رینگ پره ۴۲.۰۰۰.۰۰۰
کویر CDI 125 رینگ پره ۳۹.۰۰۰.۰۰۰
کویر AQULIA 250 ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

 

قیمت موتور بنلی

مدل قیمت ( تومان )
بنلی ۲۴۹S طلایی و سبز فسفری

مشکی و سفید مدل ۱۴۰۱

۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰

۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰

بنلی ۲۴۹R ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰
بنلی ۱۸۰S ۹۶.۰۰۰.۰۰۰
بنلی TNT 15 (150 قدیم) ۵۶.۵۰۰.۰۰۰
بنلی ۲۵۰ تک ۹۸.۰۰۰.۰۰۰
بنلی TNT 150 نیوفیس ۸۴.۰۰۰.۰۰۰
بنلی Seta 125 ۴۶.۰۰۰.۰۰۰
کی وی ۱۵۰ ۴۴.۵۰۰.۰۰۰
بنلی کافه نرو ۱۵۰ ۴۵.۰۰۰.۰۰۰
بنلی TRK ۱۲۰.۵۰۰.۰۰۰
بنلی VZ  ۵۳.۰۰۰.۰۰۰

 

 

قیمت موتور تی وی اس TVS

مدل قیمت ( تومان )
تی وی اس HLX 150 ۵۲.۰۰۰.۰۰۰
تی وی اس Jupiter ۶۲.۰۰۰.۰۰۰
آپاچی ۲۰۰ ۸۷.۰۰۰.۰۰۰
آپاچی ۱۸۰ ۷۶.۰۰۰.۰۰۰
تی وی اس راکز ۶۴.۹۰۰.۰۰۰
تی وی اس ویگو ۱۱۰ مدل ۹۷ ۵۲.۰۰۰.۰۰۰
آپاچی ۱۵۰ مدل ۹۷ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰

 

 

قیمت موتور باجاج Bajaj

مدل قیمت ( تومان )
پالس NS 200 مدل ۱۴۰۱

پالس NS 160 مدل ۱۴۰۱

۱۷۲.۰۰۰.۰۰۰

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰

پالس Boxer 150CC ۴۹.۰۰۰.۰۰۰
پالس RS-200

رنگ آبی و قرمز

۱۶۸.۵۰۰.۰۰۰

۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰

اونجر ۲۲۰ مدل ۱۴۰۰ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

 

 

قیمت موتور دینو

مدل قیمت ( تومان )
دینو کاوان ۱۲۵ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰
دینو Leopard 200 ۵۴.۵۰۰.۰۰۰
فیدل ۲۰۰ ۷۰.۰۰۰.۰۰۰
دینو کاوان ۱۵۰ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰
بندا ۲۵۰ ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰
دینو Z2 ۶۵.۰۰۰.۰۰۰

 

 

قیمت موتور سی وای ام SYM

مدل قیمت ( تومان )
گلکسی J250 ABS ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
لاکی ۱۸۵ ۹۰.۵۰۰.۰۰۰
گلکسی J200 ۸۰.۵۰۰.۰۰۰
گلکسی NH180 ۷۶.۰۰۰.۰۰۰
JX250 ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
فیدل ۲۰۰ ۴۹.۵۰۰.۰۰۰
گلکسی NA180 ۷۵.۰۰۰.۰۰۰

 

 

قیمت موتور وسپا

مدل قیمت ( تومان )
اسپرینت ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
GTS 300 انجین جدید ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰
GTV 300 ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
شان ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰
پریماورا ۱۵۰مدل ۹۸ ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰
 وسپا ۹۴۶ فول قرمز (RED) ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰

 

قیمت موتور هوندا Honda

مدل قیمت ( تومان )
هوندا ADV  ۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰
هوندا CRF 250 ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰
هوندا PCX 160 مدل ۲۰۲۱ ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰
هوندا کلیک ۱۵۰ مدل ۱۴۰۱ ۱۲۴.۰۰۰.۰۰۰
هوندا CBR250rr ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰
هوندا CB 150 ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰
هوندا واریو ۱۶۰ ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰

 

قیمت موتور یاماها YAMAHA

مدل قیمت ( تومان )
یاماها MT نیو فیس ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰
یاماها آیروکس مدل ۱۴۰۱ ۱۴۲.۰۰۰.۰۰۰
یاماها MX-king 155 ۱۲۴.۰۰۰.۰۰۰
یاماها WR 155 ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰
یاماها R25 ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰

 

قیمت موتور  KTM

مدل قیمت ( تومان )
کی تی ام RC 200 ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰
کی تی ام دوک ۲۵۰ ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰

 

قیمت موتور کاوازاکی Kawasaki

مدل قیمت ( تومان )
نینجا ۲۵۰ مدل کیلیس ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰
زد ۳۰۰ مدل ۲۰۱۷ ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰
کاوازاکی زد ۲۵۰ ABS ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰

 

 

قیمت موتور زونتس Zontes

مدل قیمت ( تومان )
زونتس ۲۵۰ ۹۵.۰۰۰.۰۰۰
زونتس وی ۲۵۰ ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰

 

۵/۵ - (۱ امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments