قیمت خودرو گروه بهمن

مدل تیپ سال قیمت
بسترن B30 - 1398 ۱۶۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
بسترن B50 - 1393 ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لندمارک V7 - 1395 ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
وانت کارا دو کابین موتور 1700 1396 ۸۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کاپرا تک کابین - 1394 ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل 1397 ۲۲۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
بسترن B30 - 1398 ۱۶۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
بسترن B50 - 1393 ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لندمارک V7 - 1395 ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
وانت کارا دو کابین موتور 1700 1396 ۸۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کاپرا تک کابین - 1394 ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل 1397 ۲۲۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
بسترن B30 - 1398 ۱۶۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
بسترن B50 - 1393 ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لندمارک V7 - 1395 ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
برای کارشناسی قیمت خودرو می توانید با نصب برنامه فرمون قیمت روز خودرو نو و کارکرده را استعلام کنید. برای استفاده از این قابلیت کافیست سازنده، مدل خودرو، سال تولید و تنوع مدل، کیلومتر کارکرد، وضعیت بیمه و قسمت های رنگ شده را وارد کنید.