قیمت خودرو گروه بهمن

مدل تیپ سالقیمت
بسترن B30 - 1398 ۱۶۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
بسترن B50 - 1393 ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لندمارک V7 - 1395 ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
وانت کارا دو کابین موتور 1700 1396 ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کاپرا تک کابین - 1394 ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل 1397 ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بسترن B30 - 1398 ۱۶۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
بسترن B50 - 1393 ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لندمارک V7 - 1395 ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
وانت کارا دو کابین موتور 1700 1396 ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کاپرا تک کابین - 1394 ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل 1397 ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بسترن B30 - 1398 ۱۶۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
بسترن B50 - 1393 ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لندمارک V7 - 1395 ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
برای کارشناسی قیمت خودرو می توانید با نصب برنامه فرمون قیمت روز خودرو نو و کارکرده را استعلام کنید. برای استفاده از این قابلیت کافیست سازنده، مدل خودرو، سال تولید و تنوع مدل، کیلومتر کارکرد، وضعیت بیمه و قسمت های رنگ شده را وارد کنید.