مدل تیپ سال قیمت
CS35 سایپا اتومات 1397 ۱۶۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آریو سایپا (S300) 1600 اتومات 1397 ۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
پراید 111 SE 1398 ۴۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
پراید 131 SE 1397 ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
پراید 132 SE 1397 ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
پراید 141 SE 1394 ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پراید 151 SE 1398 ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
پراید صبا - 1389 ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پراید نسیم - 1389 ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیبا SX 1397 ۴۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
تیبا 2 EX 1397 ۵۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ساینا EX 1398 ۵۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کوییک اتوماتیک فول پلاس 1397 ۸۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
برای کارشناسی قیمت خودرو می توانید با نصب برنامه فرمون قیمت روز خودرو نو و کارکرده را استعلام کنید. برای استفاده از این قابلیت کافیست سازنده، مدل خودرو، سال تولید و تنوع مدل، کیلومتر کارکرد، وضعیت بیمه و قسمت های رنگ شده را وارد کنید.