سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث

سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث چقدر است؟

بیمه شخص ثالث پوشش مالی و جانی دارد که پوشش جانی دیه فوت و نقص عضو شخص ثالث را می پردازد و میزان دیه هرساله توسط قوه قضائیه و بیمه مرکزی تعیین و اعلام می شود. اما پوشش مالی دارای حداقل و حداکثر سقف تعهدات است. یعنی چنانچه شما خودروی خود را با حداقل سقف تعهد مالی بیمه کنید و خسارت مالی وارده بیش از این مبلغ شود مابه التفاوت را باید از جیب خودتان پرداخت کنید. در سال ۱۴۰۰ سقف تعهدات مالی از ۱۶ تا ۳۲۰ میلیون تومان تعیین شده است.

بنابراین اگر یک خودرو با ۱۶ میلیون تومان سقف تعهد مالی بیمه شخص ثالث، بیمه شده باشد و خسارت تصادف ۲۰ میلیون تومان برآورد شود فرد مقصر باید ۴ میلیون تومان را خود پرداخت کند.

نحوه محاسبه سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث

تعهدات مالی بیمه شخص ثالث با توجه به دیه مصوب در هر سال تعیین می شود که حداقل میزان پوشش مالی بیمه شخص ثالث ۲.۵ درصد از دیه اعلام شده در ماه های حرام است.

در سال ۱۴۰۰ دیه کامل یک انسان در ماه حرام مبلغ ۶۴۰ میلیون تومان می باشد و ۲.۵ درصد این عدد، ۱۶ میلیون تومان است.

البته می توان سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث را به میزان دلخواه تا مبلغ ۳۲۰ میلیون تومان افزایش داد.

افزایش سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث آسودگی خاطر بیشتری به همراه می آورد و در تصادفات شدید و سنگین سهم بیمه از پرداخت خسارت بیشتر است. بنابراین توصیه می کنیم با توجه به افزایش قیمت خودرو و قطعات و با درنظر گرفتن وسع مالی خودتان مبلغی بیشتر از حداقل سقف تعهد مالی یعنی ۱۶ میلیون تومان را در نظر بگیرید.

سقف تعهد مالی در برخی از شرکتها بین ۱۶ تا ۵۰ میلیون تومان است اما در برخی دیگر این سقف تا ۳۲۰ میلیون تومان نیز قابل افزایش است. در جدول زیر سقف تعهدات مالی شرکتهای مختلف ارائه دهنده بیمه شخص ثالث از ۱۶ تا ۳۲۰ میلیون تومان آمده است.

سقف تعهدات مالی شرکت‌های ارائه دهنده
۱۶ میلیون تعاون، کوثر، سامان، ایران، پارسیان، رازی، البرز، پاسارگاد، ملت
۲۰ میلیون تعاون، سامان، پارسیان، رازی، البرز، پاسارگاد، ملت
۳۰ میلیون تعاون، کوثر، سامان، پارسیان، رازی، البرز، پاسارگاد، ملت
۳۲ میلیون ملت، ایران
۴۰ میلیون تعاون، سامان، پارسیان، رازی، البرز، پاسارگاد، ملت
۴۸ میلیون ملت، ایران
۵۰ میلیون تعاون، کوثر، سامان، پارسیان، رازی، البرز، پاسارگاد، ملت
۸۰ میلیون تعاون، پارسیان، رازی، ایران
۱۰۰ میلیون  تعاون، پارسیان، رازی، البرز، پاسارگاد
۱۵۰ میلیون کوثر، البرز
۲۰۰ میلیون کوثر، البرز، بیمه ایران
۲۶۰ میلیون ایران
۳۲۰ میلیون کوثر، البرز، ایران

اگر بیمه گذار درخواست پوشش مالی بالاتر از ۱۶ میلیون تومان را داشته باشد باید در زمان خرید و یا تهیه بیمه شخص ثالث درخواست خود را به شرکت بیمه اعلام کند.

امتیاز مطلب
اشتراک در
اطلاع از
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments