farmooon_416
کد تخلف جریمه رانندگی98

جدول کد تخلفات رانندگی و نرخ جریمه سال ۹۸

( آخرین به روزرسانی : ۹۸/۰۴/۱۹ )

در این مطلب جدول کد تخلفات و نرخ جریمه‌‌های رانندگی از نرخ جریمه عبور از چراغ قرمز گرفته تا نرخ جریمه سرعت غیر مجاز ارائه شده است. با استفاده از این جدول می‌توانید تمامی نرخ‌های جریمه رانندگی در سال ۹۸ را به طور کامل دریافت نمایید.

در جدول زیر کد خلافی خودرو و میزان جریمه تخلفات رانندگی سال ۹۸ آمده است.

چنانچه کد تخلف خود را در جدول نیافتید در قسمت نظرات سوال کنید:

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی کلان‌شهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری-صنعتی(ریال) سایر شهرها(ریال) روستاها و راه‌های روستایی(ریال)
در حین رانندگی
۲۰۰۱ هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ ۷۵۰٫۰۰۰
۲۰۰۲ تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۳ سبقت غیرمجاز در راه‌های دو طرفه ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۴ عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۵ حرکت به‌طور مارپیچ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ ۷۵۰٫۰۰۰
۲۰۰۶ حرکت با دنده عقب در آزاد راه‌ها و بزرگراه‌ها ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۳۵۰٫۰۰۰
۲۰۰۷ رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان یا افیونی ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۸ تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت در ردیف ۲ ادغام شد
۲۰۰۹ عبور از محل ممنوع ۹۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۱۰ تجاوز به چپ از محور راه ۷۵۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
۲۰۱۱ عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو ۶۵۰٫۰۰۰ ۳۵۰٫۰۰۰ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
۲۰۱۲ عدم رعایت حق تقدم عبور ۵۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
۲۰۱۳ دور زدن در محل ممنوع ۷۵۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
۲۰۱۴ استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰
۲۰۱۵ نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب ۷۵۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰
۲۰۱۶ عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک در ردیف ۲۰ ادغام شد
۲۰۱۷ رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز ۶۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۳۵۰٫۰۰۰
۲۰۱۸ عدم رعایت محدودیت‌های زمانی یا مکانی یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک، با تجهیزات خاص ۶۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۳۵۰٫۰۰۰
۲۰۱۹ عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین با پلیس مدرسه ۶۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۳۵۰٫۰۰۰
۲۰۲۰ عدم رعایت مقررات حمل بار ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰
حمل تیرآهن، ورق‌های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقرارت مربوط ۷۵۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰
۲۰۲۵ عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی در ردیف ۲۰ ادغام شد
۲۰۳۵ نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی ۷۵۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰
عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی یا جانبی یا تصادف ناشی از عدم توجه به جلو ۶۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۳۵۰٫۰۰۰
۲۰۴۱ سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راه‌هایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد یا با استفاده از شانه راه ۷۵۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰
۲۰۴۴ توقف در ابتدا و انتها پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل با حریم تقاطع‌های راه‌آهن ۶۰۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
۲۰۴۷ نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن ۶۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰
۲۰۵۰ حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خط‌کشی شده ۵۰۰٫۰۰۰ ۳۵۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه ۸۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰
تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر از ساعت) ۶۰۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محصولات ۶۷۵٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسایل نقلیه ۵۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۷۴ قصور در به کار بردن علائم ایمنی، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راه‌ها برابر ضوابط مربوطه ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
توقف وسایل نقلیه در حاشیه راه‌ها برای فروش کالا ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
۲۰۸۹ نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیک‌های فرسوده ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
رانندگی با وسیله نقلیه دودزا ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتور سیکلت ۶۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰
عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در آزاد راه‌ها، بزرگراه‌ها و جاده‌ها ۶۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۹۴ نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
مغایرت مشخصات مسافر با محموله یا صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده از یک بارنامه یا صورت وضعیت ۴۵۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰
۲۱۲۳ عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راه‌ها ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰

در اپلیکیشن فرمون علاوه بر وجود جدول نرخ جرایم رانندگی سال ۹۸ به طور کامل( ۱۷۱مورد تخلف به همراه نرخ جریمه‌ها)، امکان استعلام میزان خلافی خودرو و پرداخت جریمه رانندگی نیز وجود داشته و می توانید به راحتی و به صورت آنلاین ضمن مشاهده ریز تخلفات رانندگی و جزییات آن، جرایم مورد نظر خود را انتخاب (لازم به پرداخت همه جرایم در یک نوبت نیست) و پرداخت کنید.

مطلب پیشنهادی  7روش سریع استعلام و پرداخت جریمه و خلافی خودرو

به تازگی دو مورد کد تخلف به لیست جرایم رانندگی افزوده شده است: 

کد تخلف ۲۱۷۲: پارک حاشیه ای در محل پارکومتر و عدم شارژ آن که مبلغ جریمه ۲۰ هزارتومان است.

کد تخلف ۲۱۷۳: تردد خودروهای فرسوده در شهر که هر ۲۴ ساعت مبلغ ۵۰ هزار تومان جریمه دارد.

 

جدول کد تخلفات رانندگی و نرخ جریمه سال ۹۷

مطلب پیشنهادی  جدول لیست نمره منفی گواهینامه

مطلب پیشنهادی  جریمه‌ های رانندگی ستاره ‌دار چیست؟

 

[sg_popup id=”15″ event=”onload”][/sg_popup]

اخبار ما را دراینستاگرام دنبال کنید

432
دیدگاه بگذارید

207 نظرات
225 پاسخها
2 دنبال کنندگان کنندگان
 
بیشترین پاسخ واکنش
پرطرفدارترین نظرات
202 نظر نویسندگان
  اشتراک در  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
طاهر

با عرض پوزش پیرو سوال قبلی. بنده ۵نمره منفی در طول داشتن گواهینامه دارم در واقع یک بار نمره منفی در سوابق من ثبت شده وشما قبلا فرمودین شش ماه از اولین تخلف بگذره پاک میشه اما الان فرمودین یک سال ایا تغییری در قانون ایجاد شده یا جرایم دیگر حتی نمره منفی نداشته باشه زمان را به تغییر میندازه

کارشناس

کارشناس راهور (جناب سرهنگ حسنوند):
دوست عزیز شاید من خوب تشریح نکرده باشم لذا عین مواد قانونی را براتون میزارم :
۱-‌چنانچه‌متخلف ‌داراي ‌(۳۰)‌نمره‌منفي‌باشــد‌گواهینامه‌او‌به‌مدت ‌ســه ‌ماه‌ ضبــط‌و‌در‌پایان‌مدت‌مزبور‌با‌پرداخت‌چهارصد‌هزار‌(۴۰۰/۰۰۰)‌ریال‌جریمه‌
نقدي‌به‌نفع‌خزانه‌عمومي‌مسترد‌میشود‌.
۲-‌پس‌از‌اعمال‌مقررات‌موضوع‌بند(۱)‌چنانچه‌در‌اثر‌ارتكاب‌تخلفات‌جدید‌
(۲۵)‌نمره‌منفي ‌به ‌متخلف‌تعلق‌گیرد‌گواهینامه‌او‌به‌مدت‌شش‌ماه‌ضبط ‌و‌پس‌ از‌انقضاء‌مدت‌مزبور‌و‌پرداخت‌ ششصد‌هزار‌(۶۰۰/۰۰۰)‌ریال‌به‌نفع‌خزانه‌ عمومي‌مسترد‌می‌شود.
۳-‌هرگاه‌پس‌از‌اعمال‌مقررات‌بند(۲)در‌اثر‌ارتكاب ‌تخلفات‌جدید‌بیست ‌نمره‌ منفي ‌به ‌متخلف ‌تعلق‌گیرد‌گواهینامه‌او‌ابطال‌ میگردد ‌و‌بعد‌از‌یك‌سال‌ میتواند‌ برابر‌مقررات‌و‌پس‌از‌طي‌دوره‌آموزشــي‌و‌پرداخت‌یك‌میلیون‌(۱/۰۰۰/۰۰۰)‌
ریال‌به‌نفع‌خزانه‌عمومي‌گواهینامه‌جدید‌اخذ‌نماید.
تبصــره : ‌در‌صورتی‌كه‌متخلف‌به‌مدت‌شــش‌مــاه‌از‌زمان‌ارتكاب‌آخرین‌ تخلف‌منجر‌به‌نمره‌منفي‌در‌بندهاي‌‌(۱)‌و‌(۲)‌و‌یك‌ســال‌در‌بند‌(۳)‌این‌ماده،‌ مرتكب‌هیچ‌یك‌از‌تخلفات‌راهنمایی و رانندگي‌ نشود‌كلیه‌نمر‌ه هاي‌‌منفي‌ناشي‌ از‌تخلفات‌ارتكابي‌گذشــته‌بلا‌اثر‌میگردد ‌و‌تخلفات‌بعدي ‌وي ‌به‌عنوان‌تخلف‌
اول‌او‌محسوب‌می‌گردد.

طاهر

مجددا سلام اما شما در نظرات قبلی فرمودین کسی. برای. اولین. بار نمره منفی می گیره بنده پنج نمره منفی دارم اگر
ظرف شش ماه مرتکب تخلف حادثه ساز نشه وبنده چون اولین بار هست در طول داشتن گواهینامه یکبار نمره منفی گرفتم بعد شش ماه پاک میشه اما الان فرمودید یک سال میخواستم بدونم. تغییری. در قانون ایجادشده. یعنی از شش ماه به سال تغییر پیدا کرده است

کارشناس

‌کارشناس راهور (جناب سرهنگ حسنوند):
دوست عزیز شاید من خوب تشریح نکرده باشم لذا عین مواد قانونی را براتون میزارم :
۱-‌چنانچه‌متخلف ‌داراي ‌(۳۰)‌نمره‌منفي‌باشــد‌گواهینامه‌او‌به‌مدت ‌ســه ‌ماه‌ ضبــط‌و‌در‌پایان‌مدت‌مزبور‌با‌پرداخت‌چهارصد‌هزار‌(۴۰۰/۰۰۰)‌ریال‌جریمه‌
نقدي‌به‌نفع‌خزانه‌عمومي‌مسترد‌میشود‌.
۲-‌پس‌از‌اعمال‌مقررات‌موضوع‌بند(۱)‌چنانچه‌در‌اثر‌ارتكاب‌تخلفات‌جدید‌
(۲۵)‌نمره‌منفي ‌به ‌متخلف‌تعلق‌گیرد‌گواهینامه‌او‌به‌مدت‌شش‌ماه‌ضبط ‌و‌پس‌ از‌انقضاء‌مدت‌مزبور‌و‌پرداخت‌ ششصد‌هزار‌(۶۰۰/۰۰۰)‌ریال‌به‌نفع‌خزانه‌ عمومي‌مسترد‌می‌شود.
۳-‌هرگاه‌پس‌از‌اعمال‌مقررات‌بند(۲)در‌اثر‌ارتكاب ‌تخلفات‌جدید‌بیست ‌نمره‌ منفي ‌به ‌متخلف ‌تعلق‌گیرد‌گواهینامه‌او‌ابطال‌ میگردد ‌و‌بعد‌از‌یك‌سال‌ میتواند‌ برابر‌مقررات‌و‌پس‌از‌طي‌دوره‌آموزشــي‌و‌پرداخت‌یك‌میلیون‌(۱/۰۰۰/۰۰۰)‌
ریال‌به‌نفع‌خزانه‌عمومي‌گواهینامه‌جدید‌اخذ‌نماید.
تبصــره : ‌در‌صورتی‌كه‌متخلف‌به‌مدت‌شــش‌مــاه‌از‌زمان‌ارتكاب‌آخرین‌ تخلف‌منجر‌به‌نمره‌منفي‌در‌بندهاي‌‌(۱)‌و‌(۲)‌و‌یك‌ســال‌در‌بند‌(۳)‌این‌ماده،‌ مرتكب‌هیچ‌یك‌از‌تخلفات‌راهنمایی و رانندگي‌ نشود‌كلیه‌نمر‌ه هاي‌‌منفي‌ناشي‌ از‌تخلفات‌ارتكابي‌گذشــته‌بلا‌اثر‌میگردد ‌و‌تخلفات‌بعدي ‌وي ‌به‌عنوان‌تخلف‌
اول‌او‌محسوب‌می‌گردد.

طاهر

سلام بیشتر از شش ماه از تخلف حادثه بنده که نمره منفی گرفتم گذشته ولی هنوز در سنوات من موجود هست البته یه تخلف به علت نداشتن کمربند در این مدت داشتم ایا به خاطر این تخلف نمره منفی پاک نشده یا علتی دیگر داره

کارشناس

کارشناس راهور ( جناب سرهنگ حسنوند):
خیر نبستن کمربند نمره منفی نداره و اگر شما ظرف یکسال هیچ نمره منفی دیگه ایی نگیرید اون نمره منفی های قبلی بلا اثر میشن

علی

سلام
کدهای ۲۰۳۹ و ۲۰۶۳ و ۲۱۵۸ نوشته نشده بود!

شماره موبایل
9333217992
کارشناس

کد ۲۰۳۹ مربوط است به تصادف ناشی از عدم توجه به جلو یا عدم رعایت فاصله طولی وعرضی با وسیله نقلیه جلوئی یا جانبی به مبلغ ۵۰ هزار تومان .
کد ۲۰۶۳ مربوط است به نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه به مبلغ ۲۰ هزار تومان .
کد ۲۱۵۸ مربوط است به نداشتن برچسب عوارض سالیانه شهرداری به مبلغ ۱۰ هزار تومان .

اکبری

سلام
یک پیامک برای من آمده: زمان و محل تخلف .. نوع قبض: الصاقی – تخلف: ۲۰۸۵
الصاقی یعنی چی؟ در صورتیکه هیچ قبضی روی ماشین من نبوده
کد ۲۰۸۵ مربوط به چه تخلفی است؟

کارشناس

کارشناس راهور(جناب سرهنگ حسنوند):
کد ۲۰۸۵ مربوط است به توقف دوبله در معابر به مبلغ ۳۰ هزار تومان و الصاقی هم یعنی اینکه این قبض روی ماشین شما الصاق شده است

لیلا

سلام،کد۲۱۴۳ مربوط به کدوم تخلفه

کارشناس

کارشناس راهور(جناب سرهنگ حسنوند):
کد ۲۱۴۳ مربوط است به توقف درمحل ممنوع (پارک ممنوع) به مبلغ ۲۰ هزار تومان

حمید

چطور میشه با داشتن کد مامور که در برگه جریمه هست مامور رو شناسایی کرد و پیدا کرد سوال دارم ازش؟

کارشناس

کارشناس راهور(جناب سرهنگ حسنوند):
از طریق راهور همون منطقه یا اجراییات راهور میشه مامور را شناسایی و پیدا کرد

فرزلد

سلام من اصل گواهینامه ام رو گم کردم یک مال یا کپی همراه ام میخوانم برم سفر یا ن مشکل و جرم هست چون میترسم برم شهر غریب ماشین ام بخوابانن الاف نشم

شماره موبایل
9154673007
کارشناس

کارشناس راهور(جناب سرهنگ حسنوند):
اگر گواهینامه همراه ندارید مشکلی نیست و در نهایت اگر پلیس هم بخاد نداشته باشید جریمه میشید البته سایر مدارک ماشین همراهتون باشه

مهدی

سلام خسته نباشید کد ۲۰۶۰ مربوط به چیست؟ سپاس

کارشناس

کارشناس راهور(جناب سرهنگ حسنوند):
کد ۲۰۶۰ مربوط است به عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس به مبلغ ۴۰ هزار تومان

علی

با عرض سلامو خسته نباشید من یجایی رو خلاف اومدم و افسر منو جریمه کرده و مبلغ جریمم ۱۲۰هزار تومه ولی تو لیست جریمه ها کد۲۰۰۹ زده ۹۰ هزار تومن بنظرتون میتوم مبلغشو کم کنم؟؟؟

شماره موبایل
9195042858
کارشناس

کارشناس راهور(جناب سرهنگ حسنوند):
اگر کد ۲۰۰۹ را زده مبلغ آن در کلانشهرها ۵۰ هزار تومان هست لطفا ببینید چه کدهایی براتون زده که شده ۱۲۰ هزار تومان

خلاصه
جدول کد تخلفات رانندگی و نرخ جریمه سال 97
عنوان مقاله
جدول کد تخلفات رانندگی و نرخ جریمه سال 97
توضیحات
کد تخلفات رانندگی سال 97 (کلان‌شهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری) با عنوان تخلفات رانندگی و میزان جریمه| جریمه نداشتن بیمه شخص ثالث | جریمه رانندگی بدون گواهینامه| جریمه صحبت با موبایل| جریمه سرعت غیرمجاز
نویسنده
نام پابلیشر
فرمون
لوگو پابلیشر